Skip to content Skip to footer

VVS ENERGI LUFTBEHANDLING PROJEKTERING BERÄKNINGAR CAD IFC SIMULERINGAR BIM KALKYLER 3D MODELLERING IDA/ICE UTREDNINGAR PROJEKTLEDNING MILJÖBYGGNAD SVANEN INVENTERING DAGSLJUS LCC BERÄKNINGAR SOLVÄRMELAST KLIMATBERÄKNINGAR UTBILDNINGAR

TEAM

PATRIK JÄMBECK

VD/PROJEKTANSVARIG

TIM MAGNUSSON

OPERATIV CHEF

PATRIK NYSTRÖM

ENERGI OCH VVS DESIGNER

MARCUS WESTBERG

ENERGI OCH VVS DESIGNER

EMIL LÖFBERG

VVS DESIGNER

©

2024 H2 Engineering AB

Go To Top